جریان کابل

محاسبه سطح مقطع کابل براساس مسافت و جریان به همراه جدول

/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84

محاسبه سطح مقطع کابل یکی از مسائلی است که برق کاران و متخصصان برق با آن رو به رو می شوند. پیش از خرید کابل برق، می بایست سطح مقطع کابل های برق مورد نیاز خود را بررسی کنید. محاسبه سایز کابل امر بسیار مهمی است و به کمک آن توانید مناسب ترین کابل برق را برای یک مجموعه خریداری کنید.