پروژه های ساختمانی

  • محاسبه و اجرا میزان روشنایی براساس آخرین دستورالعمل ها و ضوابط توانیر و نظام مهندسی
  • اجرای آنتن مرکزی و سوئیچرها
  • اجرای دوربین مدار بسته و کنترلی
  • اجرای برق اصلی و اضطراری ساختمان ها
  • محاسبه و اجرای سیستم اعلام حریق
  • اجرای شبکه های کامپیوتری
  • اجرای سیستم هوشمند (BMS)
  • اجرای سیستم های امنیتی