پروژه های صنعتی

  • مشاوره ، محاسبه ، طراحی و اجرای سیستمهای برق صنعتی
  • انواع کابل کشی فشار ضعیف و فشار متوسط
  • نصب و راه اندازی ماشین آلات کارخانجات
  • بازرسی و تعمیر و نگهداری سیستم برق کارخانجات
  • سرویس و تعمیر ماشین آلات صنعتی
  • مونتاژ ، راه اندازی و برنامه ریزی تجهیزات و ماشین آلات وارداتی