پروژه های تعمیر و نگهداری

  • سرویس و نگهداری تاسیسات برج ها، واحدهای اداری و تجاری
  • اصلاح ضریب قدرت و کاهش بهای برق مصرفی
  • تعمیر و سرویس تابلو های توزیع ، فرمان و PL
  • تعمیر و اصلاح روشنایی واحد های صنعتی ، اداری ، مسکونی و محوطه
  • عیب یابی و اصلاح کابل کشی جهت کاهش افت ولتاژ